Aanmeldproces Jeugdzorgboerderij

De reguliere route

Aanmelden voor een plaats binnen de jeugdzorgboerderij van Human Horse Power gaat via de reguliere kanalen van de Jeugdzorg. Meestal is het zo dat Centrum voor Jeugd en gezin van de gemeente een indicatie opstelt waarin duidelijk wordt dat het kind gebaat is bij het bezoeken van een jeugdzorgboerderij. Het kan ook zo zijn dat Jeugdbescherming indiceert voor ondersteuning vanuit Human Horse Power.

De stappen in het kort:

  1. Indicatie van Centrum Jeugd en Gezin of Jeugdbescherming.
  2. Gemeentelijke toestemming.
  3. Matching bij Human Horse Power.
  4. Opstellen Zorgovereenkomst en Zorgplan.
  5. Goedkeuring van de betroikken gemeente.
  6. Plaatsing
  7. Na ongeveer twee maanden vindt er een tussenevaluatie plaats.

Tijdens de tussenevaluatie wordt gekeken of het zorgplan aangescherpt moet worden.