Methodiek en Aanpak

Methodiek en Aanpak

Binnen het gezinshuis speelt de begeleiding van de kinderen met behulp van de paarden een grote rol. Hun ontwikkeling wordt door het werken, spelen en verzorgen van de paarden ondersteund.

Elk kind gaat de verbinding aan met één specifiek paard. De matching van het paard en kind wordt door de begeleiding verzorgd. Dit proces kan een aantal sessies in beslag nemen, meestal duurt dit matchingsproces twee tot drie sessies.

Daarna vormt zich een koppel. Het idee is dat jongere en paard vervolgens samen door ontwikkelen.

In dit stadium wordt voor elke jongere een ontwikkelplan opgesteld. Hierin worden doelstellingen geformuleerd op verschillende gebieden.

Mogelijke doelstellingen

Omgaan met emoties (EM)

 • Herkennen en benoemen van emoties
 • Verwerken van negatieve emoties
 • Herkennen van emoties bij anderen
 • Herkennen van consequenties van handelen

Zelfbeeld en zelfvertrouwen verbeteren. (ZB/ZV)

 • Afhankelijkheid van het beeld van anderen verkleinen.
 • Zelfvertrouwen vergroten.

Sociale vaardigheden (SV)

 • Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag.
 • Inzicht verwerven in het eigen aandeel wanneer er dingen ‘fout’ gaan tijdens de interactie met anderen.
 • Leren respecteren van grenzen van anderen.
 • Leren respecteren van gezagsverhoudingen.
 • Interacties met leeftijdsgenootjes
 • Interacties met volwassenen
 • Sociaal wenselijk gedrag

Zelfstandigheid (ZS)

 • Leren rust te nemen en halt te houden wanneer dit nodig is.
 • Leren herkennen van het moment waarop de onrust toeslaat.
 • Leren hoe je zelf kunt ingrijpen in dit moment.
 • Zelfredzaamheid
 • Persoonlijke verzorging
 • Positieve ontwikkeling