Visie en Paardenkracht

Visie

Wij hebben gekozen voor een samenwerking met de franchiseorganisatie Stichting Gezinshuis.com. “Gezinshuis.com vindt zijn oorsprong in de overweging dat opgroeiende jongeren een betrokken omgeving nodig hebben waarin geloofd wordt in, en gewerkt wordt met de talenten en gezonde ontwikkelingsmogelijkheden van die jongeren. Gezinshuizen zijn in de kern sociale gemeenschappen waar deze jongeren geaccepteerd worden, perspectief krijgen en waarin volwassenen een (h)echte band met hen aangaan. De kracht ligt in het versterken van het gewone leven.”

Gebaseerd op paardenkracht

Human Horse Power is een gezinshuis gebaseerd op paardenkracht.

Kinderen die in het gezinshuis van HHP worden geplaatst krijgen altijd een paard toegewezen. Ze worden zeer snel verantwoordelijk voor de verzorging en training van hun paard. Wij vinden het belangrijk dat elk kind binnen het gezinshuis ook daadwerkelijk voelt en ervaart dat hij/zij nodig is en er toe doet. Haar, zijn, paard speelt hierin een belangrijke rol.

Paarden zijn zeer geschikt voor deze vorm van ervaringsgericht leren:

  • Paarden zijn groter en sterker dan de mens. Hierdoor kunnen de kinderen geen gebruik maken van fysiek overwicht en zullen ze op zoek moeten naar alternatieven als ze willen dat het paard iets voor hen doet.
  • Paarden zijn zeer sociale dieren en vanuit hun instinct is verbinding met anderen noodzakelijk om te kunnen overleven. Dit geeft de kinderen de mogelijkheid uitgebreid te experimenteren met het aangaan en onderhouden van relaties.
  • Doordat paarden bovendien niet oordelen ontstaat er een klimaat waarin de mentale veiligheid voor de kinderen is gewaarborgd. 

Methodieken en aanpak

Zowel binnen het gezinshuis als in de jeugdzorgboerderij speelt de begeleiding van de kinderen met behulp van de paarden een grote rol. Hun ontwikkeling wordt door het werken, spelen en verzorgen van de paarden ondersteund.

Elk kind gaat de verbinding aan met één specifiek paard. De matching van het paard en kind wordt door de begeleiding verzorgd. Dit proces kan een aantal sessies in beslag nemen, meestal duurt dit matchingsproces twee tot drie sessies.

Daarna vormt zich een koppel. Het idee is dat jongere en paard vervolgens samen door ontwikkelen.

In dit stadium wordt voor elke jongere een ontwikkelplan opgesteld. Hierin worden doelstellingen geformuleerd op verschillende gebieden.

Werkwijze

Bij HHP wordt gewerkt met een methodiek die bekend staat onder de naam Parelli Natural Horsemanship. Dit is een natuurlijke manier van omgaan met paarden die door HHP en Parelli Nederland is aangepast om te kunnen werken met kinderen die een ontwikkelimpuls nodig hebben.

“Parelli Natural Horse-man-ship is een methode om je paard op een natuurlijke manier te trainen. Met behulp van de communicatieprincipes die paarden onderling in hun natuurlijke omgeving gebruiken, leren mensen met hun paard communiceren. Deze methode is gebaseerd op liefde en respect voor het paard, wederzijds vertrouwen en leiderschap.” (website Lage Woud).

De methode bestaat uit een groot aantal onderdelen.

Love, Language, Leadership.

Love (basis van vertrouwen) communicatie, leiderschap. Dit zijn de uitgangspunten van de Parelli methodiek. Deze drie aspecten moeten met elkaar in balans zijn.

Hier ligt het eerste diagnostisch moment; op welk van deze drie hoofdvelden bevinden zich de leerdoelen die zijn gesteld?

8 Handelingsprincipes.

Horsemanship is natural
Houd rekening met de natuur van het paard/van de mens. Houd rekening met de ander. Houdt ook rekening met jezelf…

Make and teach no assumptions.
Zorg er voor dat je geen aannames maakt, blijf objectief kijken.
Aannames kunnen leiden tot miscommunicatie.

Communication is two or more individuals sharing the same idea.
In communicatie moet je iets delen en begrijpen.
Communiceren is per definitie tweerichtingsverkeer…

Horses and humans have mutual responsibilities.
Mens en paard hebben allebei een bijdrage en verantwoordelijkheden in de relatie.
Ieder heeft een eigen verantwoordelijkheid in de communicatie en de relatie.

The attitude of justice is effective.
Zo zacht als mogelijk maar zo stevig/streng/assertief als nodig.
Als je niet op juiste moment assertief bent creëer je chaos.
Andersom ook: als paard zacht is en je gaat daar met teveel druk overheen creëer je chaos.

Body language is the universal language.
Lichaamstaal is universeel.
Ook tussen mensen onderling bepaald lichaamstaal 80% van de effectiviteit van communicatie.

Horses teach humans, humans teach horses.
Paarden leren van mensen, mensen leren van paarden.
Je kunt altijd van elkaar leren.

Principles, purpose, and time are the tools of teaching.
Principes, doel en tijd zijn de drie ingrediënten om iets te realiseren.

De mate waarin de jongere bovenstaande principes, bewust of onbewust, toepast in zijn/haar communicatie met anderen vormt het tweede diagnostisch moment. 

Concrete activiteiten

De concrete oefeningen (games & patterns) die je met je paard kunt uitvoeren, vormen de basis van het ervaringsgerichte leren en ontwikkelen van de jongeren. Tijdens het spelen van deze games wordt gedrag van de jongere zichtbaar.