Visie en Paardenkracht

Visie

De visie van ons gezinshuis vindt zijn oorsprong in de overweging dat opgroeiende jongeren een betrokken omgeving nodig hebben waarin geloofd wordt in, en gewerkt wordt met de talenten en gezonde ontwikkelingsmogelijkheden van die jongeren. Gezinshuizen zijn in de kern sociale gemeenschappen waar deze jongeren geaccepteerd worden, perspectief krijgen en waarin volwassenen een (h)echte band met hen aangaan. De kracht ligt in het versterken van het gewone leven.”

Gebaseerd op paardenkracht

Human Horse Power is een gezinshuis gebaseerd op paardenkracht.

Kinderen die in het gezinshuis van HHP worden geplaatst krijgen altijd een paard toegewezen. Ze worden zeer snel verantwoordelijk voor de verzorging en training van hun paard. Wij vinden het belangrijk dat elk kind binnen het gezinshuis ook daadwerkelijk voelt en ervaart dat hij/zij nodig is en er toe doet. Haar, zijn, paard speelt hierin een belangrijke rol.

Paarden zijn zeer geschikt voor deze vorm van ervaringsgericht leren:

  • Paarden zijn groter en sterker dan de mens. Hierdoor kunnen de kinderen geen gebruik maken van fysiek overwicht en zullen ze op zoek moeten naar alternatieven als ze willen dat het paard iets voor hen doet.
  • Paarden zijn zeer sociale dieren en vanuit hun instinct is verbinding met anderen noodzakelijk om te kunnen overleven. Dit geeft de kinderen de mogelijkheid uitgebreid te experimenteren met het aangaan en onderhouden van relaties.
  • Doordat paarden bovendien niet oordelen ontstaat er een klimaat waarin de mentale veiligheid voor de kinderen is gewaarborgd.