Aanmeldproces Gezinshuis

De reguliere route

Het gezinshuis is een vorm van residentiële jeugdzorg.

Aanmelden voor een plaats binnen het gezinshuis van HHP gaat via de reguliere kanalen van de Jeugdzorg. Meestal is het zo dat Bureau Jeugdzorg een indicatie opstelt waarin duidelijk wordt dat het kind in een gezinshuis kan gaan wonen. Vervolgens wordt er gezocht naar een Jeugdzorginstelling die bereid is de zorg en de eindverantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind op zich te nemen. Na deze stap kan de jeugdzorginstelling besluiten het kind bij Human Horse Power te plaatsen. Wanneer deze stap genomen is kijken we gezamenlijk of de plaatsing ook past binnen HHP. Wanneer dat ook het geval is kan over gegaan worden tot plaatsing.

De stappen in het kort:

 1. Indicatie van Bureau Jeugdzorg
 2. Jeugdzorginstelling met een samenwerkingsovereenkomst met HHP
 3. Matching bij Human Horse Power
 4. Plaatsing

Samenwerkende Jeugdzorginstellingen

Momenteel werken wij met de volgende Jeugdzorginstellingen samen voor de voorziening van het Gezinshuis:

 • De Hoenderloo-Groep
  Dit is een landelijk werkende jeugdzorginstelling.
 • Intermetzo
  Deze instelling is vooral actief in het gebied van de Flevopolder en Utrecht en Gelderland.
 • Trias Jeugdhulp
  Deze instelling is actief in het gebied rondom Zwolle en omstreken.

De alternatieve route

In uitzonderlijke gevallen nemen we binnen het gezinshuis ook wel eens kinderen op op basis van Persoons Gebonden Budgetten (PGB).

Voor specifieke informatie over deze route verwijzen wij naar de contactpagina, hier kunt u uw vraag kenbaar maken. Vervolgens zullen we samen met u kijken of plaatsing tot de mogelijkheden behoort.