Aanmeldproces Gezinshuis

Aanmelden bij het Gezinshuis

Het gezinshuis is een vorm van residentiële jeugdzorg.

Plaatsing binnen het gezinshuis kan op twee manieren:

 • via een jeugdzorginstelling, HHP is dan onderaannemer van de jeugdzorginstelling.
 • via een directe plaatsing bij HHP, in dit geval is HHP zelf de hoofdaannemer.

In beide gevallen is minimaal een indicatie 'Gezinshuis plus' nodig om tot plaatsing te kunnen overgaan. 

De stappen in het kort:

 • Is er plaats?
 • Indicatie van CJG of voogd.
 • Matching bij Human Horse Power.
 • Als de matching goed verlopen is kan het besluit genomen worden
  • om direct te plaatsen,
  • of via een jeugdzorginstellng te plaatsen.
 • Plaatsing.

Samenwerkende Jeugdzorginstellingen

Momenteel werken wij met de volgende Jeugdzorginstellingen samen voor de voorziening van het Gezinshuis:

 • Pluryn
 • 's Heerenloo

Mochten er wensen zijn om de samenwerking te zoeken met een andere jeugdzorginstelling dan is dat in principe mogelijk.

Directe Plaatsing

Directe plaatsing kan momenteel alleen wanneer de financiering plaats vindt vanuit de gemeentes die samenwerken binnen het verband van het ISNV, Inkoop Samenwerking Noord Veluwe. 

Dit zijn de volgende gemeentes: Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldenbroek, Putten en Zeewolde.