Gezinshuis HHP

Het Gezinshuis

De Basis van het gezinshuis

  • Stabiele woonsituatie voor 6 tot 8 jongeren.
  • Ondersteuning van de persoonlijke en sociale ontwikkeling van deze jongeren met behulp van paarden (Equine Assisted Therapy).
  • Door verantwoordelijkheid voor een paard te nemen leer je verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen.
  • Zingeving en betekenis bieden waardoor jongeren hun eigen talenten ontdekken en hun eigen specifieke toegevoegde waarde voor de samenleving vorm kunnen geven.

Doelgroep

Het gezinshuis richt zich vooral op jongeren in de leeftijd van 7 tot 18 jaar, die niet meer thuis, in een pleeggezin of een regulier gezinshuis kunnen wonen. Vaak is er sprake van meervoudige trauma’s uitmondend in milde tot zware hechtingsproblematiek, forse ADHD en of ASS..

Het begeleiden van deze jongeren, binnen de context van een zo normaal mogelijke gezinssituatie, naar een goede plek in de samenleving staat centraal binnen de gehanteerde concepten.

In ons gezinshuis gaat het om bouwen aan (zelf)vertrouwen, het opbouwen en onderhouden van relaties, het werken aan ontwikkeling van jezelf en je talenten. Dit kost tijd en vergt geduld en doorzettingsvermogen. Vandaar dat we perspectief biedende plaatsen verzorgen.

Leeftijdsopbouw: Heterogeen, tussen 7 en 18 jaar, jongens en meisjes.

Opvoedingsvragen: Divers

Karakteristiek: Complexe problematiek met hoge graad van begeleidingsbehoefte.

Gedeeld Opvoederschap

Als ouder wil je betrokken blijven bij het opgroeien van je kind. Een uithuisplaatsing brengt vaak gevoelens van verdriet en machteloosheid met zich mee. Wat er ook mis is gegaan, jij blijft de ouder. Je hebt een onmisbare rol in het leven van je kind. Om goed te kunnen ontwikkelen heeft je kind zowel jou als de gezinshuisouders nodig. Een positieve samenwerking tussen de ouder(s) en het gezinshuis is daarom heel belangrijk. Door goed samen te werken bouwen we met elkaar een stabiele en liefdevolle basis voor je kind. Vanuit deze basis kan je kind zich op een positieve manier ontwikkelen.

Voor meer informatie: gedeeld opvoederschap

Opvoedingsklimaat

Het opvoedingsklimaat kenmerkt zich door een duidelijke basisstructuur, acceptatie en een open karakter. Er zijn regels waar nodig, vrijheid waar het kan.

Het Gezinshuis is gevestigd aan de Oranjeweg 111 in Emst. Wij (en onze kinderen) zijn hier volledig ingeburgerd, waardoor kinderen en jongeren kunnen ingroeien in een duidelijk en overzichtelijk netwerk. Er is een natuurlijke leefomgeving voor zowel de jongeren als de paarden die een belangrijke ondersteuning bieden in de begeleiding en ontwikkeling van de jongeren.

Balans, spel, evenwicht, ernst en plezier vormen de basis van het bestaan van HHP.