Gezinshuis HHP

Het Gezinshuis

De Basis van het gezinshuis

  • Stabiele woonsituatie voor 6 tot 8 jongeren.
  • Ondersteuning van de persoonlijke en sociale ontwikkeling van deze jongeren met behulp van paarden (Equine Assisted Therapy).
  • Door verantwoordelijkheid voor een paard te nemen leer je verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen.
  • Zingeving en betekenis bieden waardoor jongeren hun eigen talenten ontdekken en hun eigen specifieke toegevoegde waarde voor de samenleving vorm kunnen geven.

Doelgroep

Het gezinshuis richt zich vooral op jongeren in de leeftijd van 9 tot 18 jaar met een sociaal pedagogisch vraagstuk. Jongeren die nare ervaringen hebben meegemaakt op het sociale vlak en die moeite hebben met hun (zelf)vertrouwen. Vaak is er sprake van forse trauma’s uitmondend in milde tot zware hechtingsproblematiek.

Het begeleiden van deze jongeren, binnen de context van een zo normaal mogelijke gezinssituatie, naar een goede plek in de samenleving staat centraal binnen de gehanteerde concepten. In ons gezinshuis gaat het om bouwen aan vertrouwen en opbouwen en onderhouden van relaties. Het werken aan de ontwikkeling op deze gebieden staat bij ons gezinshuis centraal. Vandaar dat we perspectief biedende plaatsen verzorgen.

Leeftijdsopbouw: Heterogeen, tussen 10 en 18 jaar, jongens en meisjes.
Opvoedingsvragen: Divers
Karakteristiek: Normaal begaafd / lvg.

Opvoedingsklimaat

Het opvoedingsklimaat kenmerkt zich door een duidelijke basisstructuur, acceptatie en een open karakter. Er zijn regels waar nodig, vrijheid waar het kan.

Het Gezinshuis is gevestigd op ‘landgoed’ Klein Kolthoorn aan de Wildforsterweg 2 in Koudhoorn, Putten. Wij (en onze kinderen) zijn hier volledig ingeburgerd, waardoor kinderen en jongeren kunnen ingroeien in een duidelijk en overzichtelijk netwerk. Er is een natuurlijke leefomgeving voor zowel de jongeren als de paarden die een belangrijke ondersteuning bieden in de begeleiding en ontwikkeling van de jongeren.

Balans, spel, evenwicht, ernst en plezier vormen de basis van het bestaan van HHP.