Persberichten

Persberichten

Gezinshuis Human Horse Power in Putten ontvangt Keurmerk Gezinshuizen

Putten, 8 oktober 2014, – Vandaag ontving gezinshuis Human Horse Power in Putten het certificaat van Keurmerk Gezinshuizen. Het Keurmerk stimuleert de professionalisering en continue aandacht voor de kwaliteit binnen een gezinshuis. Human Horse Power onderstreept  het belang van kwaliteit door hun werkwijze zo transparant mogelijk te maken.

Een gezinshuis is een woonvorm voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren die om verschillende redenen niet bij eigen ouders kunnen opgroeien. In een gezinshuis is een gezinshuisouder verantwoordelijk voor de verzorging, opvoeding, behandeling en begeleiding van een variërend aantal kinderen die geplaatst zijn in het eigen gezin van de gezinshuisouder. In gezinshuis Human Horse Power wonen 8 opgenomen kinderen.

 Praktisch en herkenbaar

Een gezinshuis dat het Keurmerk Gezinshuizen draagt, laat heel bewust buitenstaanders meekijken in de werkwijze. Het Keurmerk draagt bij aan het ordenen van het kwaliteitsmanagementsysteem van het gezinshuis, bevordert transparantie en veiligheid voor de geplaatste jeugdigen en hun betrokkenen en onderstreept het belang van professioneel opvoeden. Het Keurmerk Gezinshuizen is gebaseerd op de herkenbare en praktische processen van gezinshuizen. Het keurmerk is verankerd in de ISO 9001 systematiek. Hierdoor biedt het keurmerk een maximale stimulans voor de verbetering en de borging van de kwaliteit en veiligheid in een gezinshuis.

 Registratie en werkwijze

Het Keurmerk Gezinshuizen wordt toegekend voor drie jaar. Om als gecertificeerd gezinshuis geregistreerd te worden, moeten gezinshuisouders de aanpak en de organisatie van het gezinshuis vastleggen in het handboek van Keurmerk Gezinshuizen. Ieder jaar wordt door middel van een gezinshuis-audit en een ISO-audit getoetst of het gezinshuis ook werkt volgens deze vastgelegde afspraken. 

Archief

ChristenUnie op bezoek bij HHP.

PUTTEN - Zaterdag jongstleden is de fractie van de ChristenUnie Putten op bezoek geweest bij zorgboerderij HHP in Koudhoorn. De zorgboerderij wordt beheerd door het echtpaar Lammertsma, die naast hun eigen twee kinderen plaats hebben voor zes tot acht kinderen die speciale zorg nodig hebben. De fractie ging hier op bezoek om zich te laten informeren over de problematiek van de jeugdzorg. Jeugdzorg is nu een provinciale taak, maar wordt in opdracht van de landelijke overheid overgedragen aan de lokale overheid, de gemeentes dus. De fractie had leden van de Provinciale Statenfractie meegenomen om een goede discussie te krijgen over de huidige en toekomstige taken.

Passie voor de zorgboerderij

maandag 14 februari 2011 10:06 “Laten we nu niet allemaal met onze eigen auto naar Human Horse Power gaan,” hadden we afgesproken. Een zorgboerderij heeft geen grote parkeerplaats. En zo propte de ChristenUniefractie zich in twee auto’s om naar de Wildforsterweg te rijden.

Als we voor het hek staan zien we de paarden al rondlopen. Maar we beginnen binnen met een kop koffie aan de grote eettafel. En daar doet Eric Lammertsma meteen al een heel verhaal over de zorgboerderij. Hier vinden – naast de twee kinderen van Eric en Paula. – nog zes tot acht kinderen onderdak, die om allerlei redenen bijzondere zorg nodig hebben. Erik vertelt nauwkeurig hoe het toegaat op de boerderij. De kinderen gaan gewoon naar school in Putten en Ermelo. Mogen vriendjes en vriendinnetjes meenemen. Er is tijd voor spelen, voor televisie kijken. Het is een normaal huisgezin, maar dan wel met acht of negen kinderen.

Opmerkelijk aan deze zorgboerderij is het werken met paarden. Iedereen, ook vader en moeder, heeft een “eigen” paard. Met dat paard trek je veel op. Je moet er niet alleen voor zorgen en ze eten geven, ook leuke en spannende dingen worden met het paard gedaan. Als we Erics verhaal even onderbreken om buiten te gaan kijken naar de kinderen en de paarden, zien we inderdaad dat elk kind met een eigen paard loopt. Een van de paarden komt op Eric aflopen en duwt zijn kop tegen Eric zijn schouder. Zoiets van: ‘hier ben ik!’ Als Eric niet meteen reageert – want hij staat uitleg te geven – duwt het paard opnieuw tegen zijn schouder. Het lijkt net een kind die om aandacht vraagt.
Eén van de kinderen, een jongen van een jaar of zeven, is allerlei kunstjes aan het doen met zijn paard. Opvallend genoeg klinken er geen commando’s. Het jongetje schreeuwt ook niet, maar probeert met een vriendelijke hand het paard over te halen. Vriendelijkheid en liefde voor het dier zorgen dat het dier doet wat je wilt, vertelt Eric. Deze kinderen leren met vriendelijkheid en respect iets te bereiken. En dat is belangrijk, niet alleen voor kinderen die uit een gebroken gezin komen of die mishandeld zijn. Ook kinderen met een gedragsstoornis kunnen op deze manier leren hun gedrag onder controle te krijgen.

Als fractie krijgen we ook uitleg over de toekomst van de jeugdzorg. De jeugdzorg is nu een verantwoordelijkheid van de provincie, maar over niet al te lange tijd wordt die verantwoordelijkheid aan de gemeente overgedragen. Tijdens ons bezoek zijn er dan ook twee vertegenwoordigers van onze Provinciale Statenfractie aanwezig. We schrikken van de verhalen over de bureaucratie bij de jeugdzorg. Soms komt het voor dat er wel acht instanties op de een of andere manier zeggenschap hebben over een kind. Als er dan zes of acht kinderen aan jouw zorgen zijn toevertrouwd, heb je er een aardige klus bij om aan al die instanties rekenschap af te leggen. Al die tijd kun je niet aan de zorg voor de kinderen besteden! Gelukkig zijn we op de goede weg met de jeugdzorg. In het vorige kabinet heeft minister Rouvoet belangrijke stappen gezet in de richting van samenwerking in de jeugdzorg. Maar er moet nog veel meer gebeuren. Aan de gemeente straks de mooie taak om daarvoor te zorgen.

Dan is het ook echt een voordeel dat de gemeente zo dichtbij is. Het toezicht kan op een veel natuurlijker manier plaatsvinden. Er kan best veel fout gaan bij een zorgboerderij, en altijd moet de zorg voor het kind op de eerste plaats komen. Dan is het goed dat toezichthouders je op allerlei manieren meemaken. Gelukkig geeft het echtpaar Lammertsma niet de indruk dat ze zich door de wirwar van toewijzende instanties van de wijs laten brengen. Vol enthousiasme vertellen ze over de kinderen en de paarden. De passie en betrokkenheid is aan alle kanten te proeven. Deze zorgboerderij is echt een verrijking voor ons dorp.

Jeugdzorg wordt een gemeentelijk taak

maandag 14 februari 2011 08:00 Zaterdag jongstleden is de fractie van de ChristenUnie Putten op bezoek geweest bij zorgboerderij HHP in Koudhoorn. De zorgboerderij wordt beheerd door het echtpaar Lammertsma, die naast hun eigen twee kinderen plaats hebben voor zes tot acht kinderen die speciale zorg nodig hebben.

De fractie ging hier op bezoek om zich te laten informeren over de problematiek van de jeugdzorg. Jeugdzorg is nu een provinciale taak, maar wordt in opdracht van de landelijke overheid overgedragen aan de lokale overheid, de gemeentes dus. De fractie had leden van de Provinciale Statenfractie meegenomen om een goede discussie te krijgen over de huidige en toekomstige taken. Lijstrekker Pieter Plug was een van de aanwezigen en oud-wethouder Evert de Graaf.,

Erik Lammertsma legde de dagelijkse gang van zaken uit. De bewoners van het huis leven als een normaal gezin, de kinderen gaan naar school en hebben daar vriendjes en vriendinnetjes. Gaan op woensdagmiddag spelen. Het bijzondere van deze zorgboerderij is dat alle kinderen leren omgaan met paarden. Dat bevordert hun sociale vaardigheden. Ze leren een paard dus geen kunstjes, maar leren om met een levend wezen om te gaan, om het goed te verzorgen.

De zorgboerderij krijgt geen subsidie. Wel wordt voor elk kind dat geplaatst wordt een uitkering gegeven, gerelateerd aan de aandoening van het kind. Het kind kan een stoornis hebben, maar kan ook uit huis geplaatst zijn door de kinderbescherming. Het kan dus om heel diverse kinderen gaan. De begeleiding gebeurt door diverse instanties en dat maakt het beheren van een zorgboerderij weleens tot een bureaucratisch gebeuren. Het komt voor dat de begeleiding van één kind door acht verschillende mensen binnen één jeugdzorginstantie. Hoewel het vorige kabinet een speciale minister had voor Jeugd en Gezin (Andre Rouvoet, ChristenUnie) en hoewel er een goed begin gemaakt is om meer samenwerking te krijgen, is er nog niet genoeg veranderd aan de hulpverlening bij kinderen bij wie om wat voor reden dan ook de opvoeding niet goed gaat.

Er komt dus een aardige uitdaging op de gemeente af, wanneer de jeugdzorg door de gemeente moet worden uitgevoerd. Als er dan ook nog bezuinigd moet worden, is dat geen gemakkelijk opgave. Maar er zijn voordelen, vertelt het echtpaar. De betrokkenheid van de gemeente neemt toe, en daardoor is het ook makkelijker flexibel in te spelen op de specifieke zorgbehoefte van elk kind.