Paardenhouderij

Natuurlijk met Paarden!

De Paardenhouderij rust op drie pijlers:

  • Huisvesting, (how do you keep them?)
  • Voerbeleid, (how do you feed them?)
  • Omgangsvormen, (how do you treat them?)

Gezamenlijk bepalen deze drie pijlers uiteindelijk het welzijn van de paarden.

De huisvesting is bij HHP vormgegeven door middel van een Paddock Paradise op een terrein van ongeveer 5,5 hectares en een totale tracklengte van ongeveer 2 kilometer. Alles is ontwikkeld om de paarden een zo natuurlijk mogelijke leefomgeving te bieden waar aan hun natuurlijke behoeftes wordt voldaan.

Het voerbeleid is bij HHP georganiseerd rondom ruwvoer van goede kwaliteit. Goed Duits kruidenhooi vormt de basis bij HHP. Wanneer individuele paarden extra voeding nodig hebben dan wordt dat gerealiseerd door middel van aanvullingen. Er wordt voor zover mogelijk alleen gebruik gemaakt van duurzaam geproduceerd voer.

De omgangsvormen bij HHP zijn gebaseerd op wederzijds respect en houden zoveel mogelijk rekening met wat de paarden nodig hebben om goed te functioneren in onze mensenwereld. Daar hoort uiteraard ook de medische verzorging bij wanneer dit nodig is. HHP maakt hierbij gebruik van een holistisch dierenarts en een reguliere dierenarts die gezamenlijk zorg dragen voor de gezondheid van de kudde. Verder worden de gebitten van de paarden jaarlijks gecontroleerd door een kundige Paardentandarts en is de hoefverzorging in handen van een bekwame bekapper.