Paardenhouderij

Natuurlijk met Paarden!

De Paardenhouderij rust op drie pijlers:

  • Huisvesting, (how do you keep them?)
  • Voerbeleid, (how do you feed them?)
  • Omgangsvormen, (how do you treat them?)

Gezamenlijk bepalen deze drie pijlers uiteindelijk het welzijn van de paarden.

De huisvesting 
Human Horse Power is van plan om het terrein van 4 hectares in te richten volgens de principes van een Paddock Paradise. Dit gecombineerd met de aanleg van delen voedselbos en permacultuur. Basis idee is om de paarden een zo natuurlijk mogelijke leefomgeving te bieden zonder dat dit ten koste gaat van het leefgebied van andere dieren die op ons land leven.  

Het voerbeleid is bij HHP georganiseerd rondom ruwvoer van goede kwaliteit. Goed Duits kruidenhooi vormt de basis bij HHP. Wanneer individuele paarden extra voeding nodig hebben dan wordt dat gerealiseerd door middel van aanvullingen. Er wordt voor zover mogelijk alleen gebruik gemaakt van duurzaam geproduceerd voer.

De omgangsvormen bij HHP zijn gebaseerd op wederzijds respect en houden zoveel mogelijk rekening met wat de paarden nodig hebben om goed te functioneren in onze mensenwereld. Daar hoort uiteraard ook de medische verzorging bij wanneer dit nodig is. HHP maakt hierbij gebruik van een holistisch dierenarts en een reguliere dierenarts die gezamenlijk zorg dragen voor de gezondheid van de kudde. Verder worden de gebitten van de paarden jaarlijks gecontroleerd door een kundige Paardentandarts en is de hoefverzorging in handen van een bekwame bekapper.