Opzet

Paddock Paradise als basis voor de paarden

Opzet van de Paddock Paradise

Op de vorige locatie heeft HHP sinds 2014 een Paddock Paradise gehad. Op zich is dat systeem goed bevallen en gaan we ook op onze nieuwe locatie in Emst, aan de Oranjeweg 111, weer een PP realiseren. Er liggen plannen en we zijn vol goede moed begonnen op basis van onderstaande tekening. Iets aangepast om de originele bosrand die het terrein omzoomde weer opnieuw in ere te herstellen. Nooit echt bij stil gestaan dat wat we wilde niet zomaar mocht.

Het werk ligt inmiddels zo'n half jaar stil en de vergunningsaanvraag ligt stil. Op dit moment zijn we in overleg met de gemeente of we hier überhaupt mogen doen wat we doen. En helaas, dat schijnt nog geen gelopen race te zijn. 

We houden jullie op de hoogte.

Huidige indeling van het land.

Afscheid van het KPW

Het keurmerk is 2018 overgenomen door de paardenbranche zelf. De eisen zijn veranderd en in 2019 heeft Human Horse Power het keurmerk niet gehaald. Niet dat er nu minder op het welzijn van de paarden wordt gelet, integendeel, maar in de nieuwe versie van het pakket van eisen is opgenomen dat alle paarden verplicht geënt moeten worden tegen influenza en tetanus. Wij stellen ons op het standpunt dat de influenza enting niet strikt noodzakelijk is. Mocht je interesse hebben in het rapport betreffende deze keuring:

Rapportage 2019.

Ook hier geldt: regels waar nodig, vrijheid waar het kan...