Partners

Paardgerelateerd

Duits kruidenhooi wordt gewonnen in Duitse bergweiden. In deze bergweiden staat een variëteit aan grassen en kruiden. In tegenstelling tot in Nederland wordt geen gebruik gemaakt van organische mest of kunstmest. Hierdoor ontstaat een exclusief natuurlijk kwaliteitsproduct.
Paarden zijn gek op Duits kruidenhooi! Een paard is van oudsher een steppedier. Uit die tijd heeft hij een intuïtieve voorkeur voor natuurlijk grassen en kruiden. Ons Duits kruidenhooi voorziet hierin.

Lees verder...

Praktijk de Riethof

Charlotte Willekens houdt de gezondheid van onze kudde goed in de gaten. 

Op praktijk de Riethof wordt gewerkt met kennis vanuit de reguliere dierengeneeskunde. Omdat wij soms niet altijd alles kunnen oplossen via het reguliere circuit hebben wij ons gespecialiseerd in ‚alternatieve’ oplossing, echter met als basis de reguliere geneeswijze. Dit houdt in dat er bij ons gewerkt wordt met Homeopathie, Acupunctuur, Osteopathie en Acupressuur.

Raymond Kramer bekapt al onze paarden. Raymond werkt volgens de methode Natural Balance.

Lees verder...

Paarden doen niet meer waarvoor ze door de natuur ontwikkelt zijn; ze lopen niet meer 20 uur per dag te grazen en knabbelen aan harde grassen, bomen en struiken in woeste steppen.

Een goed functionerend gebit is van essentieel belang voor een optimale benutting van het voer en het voorkomen van spijsverteringsproblemen.

Lees verder...

Zorggerelateerd

Het woord inhuisplaatsing vindt u nog niet in het Nederlandse woordenboek. Het is de tegenhanger van uithuisplaatsing, wat staat voor het plaatsen van een kind buiten het eigen gezin. Inhuisplaatsing definiëren wij als het plaatsen van een uithuisgeplaatst kind in een vervangend gezin.

Lees verder...

De Hoenderloo Groep (DHG) is een specialistisch, residentieel, orthopedagogisch behandelcentrum voor jongeren van 10 tot 18 jaar met zeer ernstige gedragsproblemen. Deze landelijk werkende instelling voor jeugdzorg heeft vestigingen in Hoenderloo (Open Jeugdzorg) en Deelen (Jeugdzorgplus). Daarnaast biedt DHG op kleine schaal zorg buiten de instellingsterreinen. 

Lees verder...

Intermetzo zet zich onvoorwaardelijk in voor kinderen, jongeren en gezinnen met meervoudig complexe problemen. Intermetzo geeft kinderen en jongeren, hun ouders, familie, school, het sociale netwerk en collega-organisaties integrale professionele steun en kennis. Samen met deze kinderen werken we aan huntoekomstperspectief. We doen dat vanuit de visie dat ieder mens uniek is en een eigen biografie heeft met daarin kansen, mogelijkheden en uitdagingen.

Lees verder...

Ontwikkeling algemeen

De eerste seconden zijn veelal bepalend voor wat er verder gaat gebeuren. Door het gedrag van en voor mensen inzichtelijk te maken onder gunstige en ongunstige omstandigheden, wordt het voorspelbaar hoe men onder wisselende omstandigheden zal gaan reageren.

Lees verder...