Opzet

Paddock Paradise als basis voor de paarden

Een Track voor de paarden

Sinds 2014 beschikken we bij HHP over een ruim opgezette Paddock Paradise. Het was een enorme uitdaging om de inrichting zo te krijgen dat ook in het natte najaar de bodem goed begaanbaar blijft voor de paarden en dat ze ook in die weercondities droge voeten kunnen houden. Tegelijkertijd moeten de paarden genoeg beschutting hebben en moet de bodem gevarieerd genoeg zijn voor de hoeven. We zijn er nog niet helemaal maar we zijn wel goed op weg. Dankzij de hulp van Paddock Paradise Nederland en Veluwe Groen blijven we verder werken aan het vervolmaken van de leefomgeving van de paarden.

In het verlengde van deze ontwikkelingen hebben we in april 2016 het Keurmerkpaardenwelzijn behaald.

Keurmerk 2016 en de bijbehorende rapportage.
Keurmerk 2017 en de bijbehorende rapportage.

Afscheid van het KPW

Het keurmerk is 2018 overgenomen door de paardenbranche zelf. De eisen zijn veranderd en in 2019 heeft Human Horse Power het keurmerk niet gehaald. Niet dat er nu minder op het welzijn van de paarden wordt gelet, integendeel, maar in de nieuwe versie van het pakket van eisen is opgenomen dat alle paarden verplicht geënt moeten worden tegen influenza en tetanus. Wij stellen ons op het standpunt dat de influenza enting niet strikt noodzakelijk is. Mocht je interesse hebben in het rapport betreffende deze keuring:

Rapportage 2019.

Ook hier geldt: regels waar nodig, vrijheid waar het kan...

Een filmpje van de bewegingen van de paarden bij Human Horse Power gedurende een etmaal.